Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?
Szkolenie nauczycieli

Masz pytania?

Zadzwoń, lub napisz.

Telefon: 61 66 55 800

Infolinia: 801 88 44 22

Skuteczne szkolenia dla oświaty

Szukasz informacji?

Sześciolatek w szkole - propozycje oryginalnych rozwiązań metodycznych w pracy z dziećmi

szkolenie dla rady pedagogicznej

Opis

Warsztaty skierowane są do:

 • nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,
 • nauczycieli wychowania przedszkolnego,
 • wychowawców świetlic szkolnych.


Podczas warsztatów:

 • Nabędziesz umiejętności w zakresie rozpoznawania potrzeb i możliwości dziecka sześcioletniego w kontekście wszystkich sfer aktywności małego ucznia oraz edukacji zawartych w podstawie programowej.
 • Dowiesz się, jak można atrakcyjnie zorganizować zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, tworzyć przestrzeń edukacyjną ucznia do nauki, zabawy, samorealizacji poprzez stosowanie różnych metod pracy jako efektywnej formy motywującej dziecko do działania.
 • Wzbogacisz swoją wiedzę o oryginalne pomysły pracy z dzieckiem sześcioletnim.
 • Poznasz sposoby planowania pracy z młodszym uczniem.


Cele warsztatów:

 • Pogłębienie wiedzy na temat prawidłowości funkcjonowania dziecka sześcioletniego rozpoczynającego edukację szkolną, w różnych obszarach jego aktywności.
 • Kształtowanie umiejętności tworzenia odpowiednich sytuacji edukacyjnych sprzyjających uczeniu się dziecka sześcioletniego.
 • Doskonalenie umiejętności prowadzenia diagnozy wstępnej dziecka w klasie I z wykorzystaniem jej do planowania zajęć edukacyjnych i wspomagających.
 • Dobieranie różnorodnych materiałów i środków dydaktycznych wykorzystywanych do pracy z dzieckiem sześcioletnim w różnych obszarach jego działań.
 • Kształtowanie nawyku dobrego planowania pracy nauczyciela.
 • Doskonalenie umiejętności wspierania ucznia poprzez profesjonalną ocenę jego osiągnięć.


Metody pracy, które zastosujemy podczas warsztatów:
Metody interaktywne i warsztatowe z wykorzystaniem elementów:

 • dramy i teatru ról,
 • technik plastycznych,
 • stymulacji kreatywności i twórczego myślenia,
 • gier i zabaw,
 • dyskusji.

Ramowy program

 • Możliwości i potrzeby dziecka sześcioletniego a podstawa  programowa.
 • Jak wspierać wszechstronny rozwój dziecka w warunkach szkolnych.
 • Organizacja pracy z dzieckiem sześcioletnim - propozycje rozwiązań metodycznych.

Klient może dokonać zmian w programie

Chciałbyś zamówić to szkolenie dla Twojej
placówki?

Chciałbyś zamówić to szkolenie dla Twojej placówki?

Nasze strony:
Księgarnia Wydawnictwa Raabe Edupress - Czasopisma dla nauczycieli Eksperci w Oświacie - Wiedza, Inspiracje, Rozwój zawodowy Twoje Lekcje Wydawnictwa Pastoralne Freebooki - darmowe publikacje
Nasze portale:
Dyrektorium - Platforma Zarządzania Szkołą PortalPrzedszkolny.pl - Z myślą o dyrektorze przedszkola Pastoralis - od księży dla księży SpecPiel.pl - testy specializacyjne dla pielęgniarek

www.instytutraabe.pl - Skuteczne szkolenia dla oświaty

Skuteczne szkolenia dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli.
W ofercie również szkolenia i kursy dla kadry zarządzającej oraz administratorów palcówek oświatyowych.

Copyright © Instytut Raabe 2011